Göteborgsregionen Nämndemannaförening

Göteborgsregionens nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Eva Persson

vicidajen@gmail.com
0704-48 21 10
  • Vice ordförande

Caroline Thelning

caroline@cthk.se
0708-10 60 52
  • Sekreterare

Margareta Svensson

margareta.b.svensson@gmail.com
0730-94 43 04
  • Kassör

Britt Marie Nordin

bm.nordin51@gmail.com
0733-66 38 07
  • IT-medlems- och GDPR-ansvarig

Mikael Gerner

mikael.gerner@gmail.com
0762-17 91 13
  • Försäkringsansvarig

Jan Wronknow

jan.wronkow@hotmail.com
0708-36 30 27

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor/funderingar.

Varmt välkomna som medlemmar i vår förening!

Medlem blir du genom att betala in 200 kronor (kalenderårsvis) till plusgiro 825 657-0 eller swish 123 440 36 48

Endast för administratörer